GDPR og Privacy opstarts program

Formålet med opgaven er at få startet e privacy program op, så virksomheden kan blive GDPR compliant.

Opgaven består af:

Scoping Workshop – Her gennemgår vi i hovedtræk hvilken processer virksomheden har, IT Systemer, Leverandører, Hjemmeside. Og vi snakker basalt IT Sikkerhed hvis det er nødvændigt. Vi laver en plan for de efterfølgende trin imod GDPR compliance. Vi analysere også om i har behov for en DPO.

Vi aftaler hjemmearbejde på begge sider, og forsøger at gøre arbejdsbyrden så lille som muligt på jeres side.

Efterfølgende aftaler vi 3-5 implementerings møder, alt efter hvor mange behandlings aktiviteter i har. Der skal ligeledes implementeres processer for data subjekternes rettigheder.

Vi kigger også på jeres tooling behov og evt tilpasning af allerede indkøbte og eksisterende systemer.

Deltagere kan variere alt efter virksomhedes størrelse. Men i skal have udpeget en eller flere internt ansvarlige for jeres privacy og GDPR program. Disse skal have bemyndigelse til at tage beslutninger omkring Privacy og GDPR. Små og mindre virksomheder bør oftest stille op med CEO/Ejer og Finans/HR ansvarlige personer.